Zakład Mechaniki Teoretycznej i Mechaniki Nawierzchni Komunikacyjnych

59. Sympozjon Modelowanie w Mechanice - Ustroń 2020

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją referatu wygłoszonego na Sympozjonie:
W. Grzesikiewicz, A. Zbiciak: Modelowanie i symulacja wahadła Newtona.

Jubileusz  50-lecia IDiM

W ramach obchodów w roku 2019 jubileuszu 50-lecia istnienia Instytutu Dróg i Mostów wydano okolicznościową monografię  BADANIA NAUKOWE W INSTYTUCIE DRÓG I MOSTÓW, pod redakcją Piotra Olszewskiego, w której znalazły się następujące rozdziały autorstwa lub współautorstwa pracowników i współpracowników Zakładu MTNDS:

W sesji okolicznościowej poświęconej jubileuszowi w dn. 18.11.2019 r. Kierownik Zakładu, prof. Artur Zbiciak wygłosił referat nt. obszarów działalności Zakładu.

Zakład przygotował również okolicznościowe plakaty o historii i współczesnych działaniach w minionym 50-leciu w zakresie swoich obszarów zainteresowań:

mechanika teoretyczna,           mechanika nawierzchni drogowych,               granty BRIK

Konferencja TransComp 2019

W dniach 2-5 grudnia 2019 r. w Zakopanem odbyła się XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu” TransComp 2019.
Podczas konferencji wygłoszone zostały między innymi dwa referaty:

 • Magdalena Ataman, Wacław Szcześniak: Równania ruchu belek obciążonych oscylatorem poruszającym się ze zmienną prędkością.
 • Wacław Szcześniak, Magdalena Ataman: Równania ruchu płyty obciążonej oscylatorem poruszającym się ze zmienną prędkością.

Artykuły zostaną opublikowane w numerze 12/2019 czasopisma Autobusy.

DYNTRANS 2019

W dniach 6 – 8 listopada 2019 r. w Jeleniej Górze odbyła się II Konferencja Naukowo-Techniczna DYNAMIKA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ „DYNTRANS 2019”. Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział we Wrocławiu oraz Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Katedra Mostów i Kolei Politechniki Wrocławskiej.
Referat problemowy p.t. „Jak rozwój inżynierii kolejowej wpływał w przeszłości i nadal wpływa na rozwój mechaniki – rys historyczny” wygłosił prof. dr hab. inż. Wacław Szcześniak.
Ponadto wygłoszone zostały m.in. dwa referaty już opublikowane w Przeglądzie Komunikacyjnym nr 11/2019:

 • Ataman M., Szcześniak W.: Drgania płyty z wypełnieniem sprężystym spoczywającej na podłożu Winklera wywołane ruchomym oscylatorem, Przegląd komunikacyjny nr 11/2019, str. 18-22.
 • Szcześniak W., Ataman M.: Zmiana więzów w linowych strukturach przegubowych, Przegląd komunikacyjny nr 11/2019, str. 23-27.

NAGRODY JM REKTORA PW

Podczas inauguracji roku akademickiego 2019/2020 Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej wręczył nagrody przyznane przez JM Rektora PW. Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy ZMTNDS:

 • Nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2017-2018: dr hab. inż. Artur Zbiciak, prof. uczelni; dr Maciej Maślakowski (ZGMBP); dr inż. Karol Brzeziński; mgr inż. Kazimierz Józefiak i mgr inż. Cezary Kraśkiewicz.
 • Nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2017-2018: dr inż. Rafał Michalczyk.

INFRASZYN 2019

W dniach 24 – 26 kwietnia 2019 r. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Radomiu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Politechnika  Krakowska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Szczeciński oraz Politechnika Rzeszowska zorganizowały XII Konferencję Naukowo-Techniczną pt.: „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym - INFRASZYN 2019". W ramach konferencji zaprezentowano dwa referaty współautorstwa pracowników ZMTiMNK:

 • Zbiciak A., Józefiak K., Czubacki R., Chacińska P.: Symulacje MES propagacji fali akustycznej w otoczeniu konstrukcji nawierzchni szynowej.
 • Brzeziński K., Michalczyk R.: Zmiana charakterystyki dynamicznej toru w celu ograniczenia emisji hałasu – badania numeryczne.

Zaprezentowane prace są wynikiem realizacji grantów BRIK https://www.inra.il.pw.edu.pl/

Konferencja "TransComp" 2018

W dniach 3-6.12.2018 w Zakopanem odbyła się XXII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu"  zorganizowana przez Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Wśród przedstawionych prac znalazły się referaty pracowników ZMTiMNK:

 • Magdalena Ataman, Wacław Szcześniak: Układ dwóch nieskończenie długich belek z wypełnieniem sprężystym pod obciążeniem ruchomym
 • Wacław Szcześniak, Magdalena Ataman: Przegląd publikacji polskich autorów z zakresu obciążeń ruchomych na konstrukcjach inżynierskich

Warsztaty szkoleniowe "Nawierzchnie betonowe"

W dniach 6-7 listopada 2018 roku w Warszawie odbyły się warsztaty szkoleniowe dla wykładowców akademickich pt. Nawierzchnie betonowe, organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu. W trakcie warsztatów zostały zaprezentowane zagadnienia związane m.in. z materiałami stosowanymi w budowie nawierzchni betonowych, projektowaniem konstrukcji sztywnych, badaniami i praktyką wykonawczą. Zwrócono uwagę na innowacyjne materiały i rozwiązania. W warsztatach wzięło udział około 60 uczestników z uczelni technicznych z całej Polski, m.in. pracownicy ZMTiMNK Magdalena Złotowska, Paweł Tutka i Rafał Michalczyk.

Czytaj więcej...

5th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2018)

Konferencja odbyła się w dniach 12-16 października 2018 r., w Antalyi (Turcja). Delegacja pracowników WIL PW liczyła 7 osób. Wśród wygłoszonych prac znalazły się referaty pracowników ZMTiMNK:

 • Zbiciak A., Michalczyk R., Kraśkiewicz C.: Fractional-order viscoelastic constitutive models of vibroacoustic isolators used in railway tracks.
 • Józefiak K., Zbiciak A., Maślakowski M., Brzeziński K.: Modelling of one-dimensional soil consolidation problem by using non-classical rheological schemes.

64 Konferencja Naukowa - Krynica Zdrój 2018

W dniach 16-20 września 2018 r. odbyła się 64 Konferencja Naukowa - Krynica Zdrój 2018. Pierwsza część konferencji została poświęcona zagadnieniom inżynierii kolejowej, druga część dotyczyła problemów naukowych budownictwa w tym inżynierii komunikacyjnej. Na konferencji został zaprezentowany referat, który powstał we współpracy z Zakładem Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych: 

 • M. Złotowska, R. Nagórski, P. Radziszewski, M. Sarnowski,  P. Tutka: Wzmocnienie nawierzchni podatnej płytą betonową ze zbrojeniem ciągłym prętami HFRP. Analiza mechanistyczna

Artykuł w języku angielskim zostanie opublikowany w wydawnictwie MATEC Web of Conferences.

27th Russian-Slovak-Polish Seminar

XXVII Seminarium Rosyjsko-Słowacko-Polskie "Theoretical Foundation of Civil Engineering" odbyło się w dniach 17-21 września 2018 r. w Rostowie nad Donem oraz w Divnomorsku (Rosja). Artykuły konferencyjne zostały opublikowane w wydawnictwie MATEC Web of Conferences. Część prac została przedstawiona w trakcie konferencji, w tym jeden referat współautorski pracownika ZMTiMNK:

 • A. Zbiciak, K. Wasilewski: Modelling of single degree of freedom SMA oscillators by using rheological schemes

Pełne wersje artykułów można znaleźć na stronie: MATEK link

Jesteś tutaj: Home