Zakład Mechaniki Teoretycznej i Mechaniki Nawierzchni Komunikacyjnych

Dr inż. Piotr Wiśniakowski (1951-2021)

dr Piotr Wiśniakowski 2021

     Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dra inż. Piotra Wiśniakowskiego, naszego serdecznego Kolegi i Przyjaciela. Doktor Piotr Wiśniakowski był uznanym naukowcem i dydaktykiem, specjalizującym się w zagadnieniach mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, teorii drgań i metody elementów skończonych. Podręczniki Jego autorstwa na długo pozostaną w kanonie lektur studentów zgłębiających tajniki mechaniki teoretycznej. Zawsze będzie brakowało nam Jego trzeźwego spojrzenia na to co ważne w życiu, mądrej rady i optymizmu.
Cześć Jego Pamięci!

Kondolencje

Wspomnienie śp. dra inż. Piotra Wiśniakowskiego – historia jednej znajomości

Dr inż. Piotr Wiśniakowski ur. w roku 1951 był moim kolegą od 1971 roku, kiedy to ja ur. w 1952 r., pierwszoroczny absolwent zreformowanego w 1967 roku liceum ogólnokształcącego, i on, absolwent ostatniego rocznika przed reformą programową technikum elektronicznego, spotkaliśmy się 4 października na pierwszych zajęciach pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich na Studium Matematyczno-Technicznym Politechniki Warszawskiej. Na drugim roku studiów, po zreformowaniu formuły studiów (już w kierunku Podstawowe Problemy Techniki) i zmianie nazwy SMT na SPPT (Studium Podstawowych Problemów Techniki), Piotr wybrał (jak się okazało ja także) utworzoną właśnie specjalność Budownictwo i od trzeciego roku był już w 12-osobowej grupie studenckiej tej specjalności (6 dziewczyn i 6 facetów), pod opieką programową: instytucjonalną – Wydziału Inżynierii Lądowej – i personalną – profesora Zbigniewa Mazurkiewicza.

Czytaj więcej...

Publikacja artykułu "A Novel Approach to the Analysis of the Soil Consolidation Problem by Using Non-Classical Rheological Schemes"

Zespół pracowników ZMTNDS prowadzi prace naukowe dotyczące modelowania ośrodka gruntowego z wykorzystaniem klasycznych i nieklasycznych struktur reologicznych. Efektem ostatnich analiz jest publikacja artykułu, w którym zaprezentowano nowatorskie podeście do modelowania zagadnienia konsolidacji gruntów w procesach przejściowych (transient) oraz ustalonych (steady-state) przy uwzględnieniu zjawiska ściśliwości wtórnej obserwowanego w gruntach organicznych.

ArticleKJ appscie v11 2021

Czytaj więcej...

Współpraca z University of Michigan

Dzięki Fundacji Dekabana, Politechnika Warszawska współpracuje z University of Michigan, gdzie młodzi pracownicy naukowi z Polski, mają możliwość zdobywać nowe doświadczenia w ramach staży międzynarodowych. Tak też rozpoczęła się współpraca między naszym zakładem, a zespołem geotechnicznym z Michigan. Doktor Brzeziński rozpoczął w 2019 roku staż pod opieką profesora Michalowskiego, a jednym z efektów tego stażu jest artykuł analizujący zjawisko powstawania „przesklepień” w korpusie nasypu zbudowanego na podłożu wzmacnianym kolumnami (arching). Przeprowadzone analizy zostały podsumowane na niniejszej grafice.

KB stazUM abstract

Pełną wersję artykułu można pobrać za darmo pod linkiem do 27 marca. ARTYKUŁ

NAGRODY JM REKTORA PW

Podczas inauguracji roku akademickiego 2020/2021 Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej wręczył nagrody przyznane przez JM Rektora PW. Wśród nagrodzonych znalazł się prof. dr hab. inż. Roman Nagórski, otrzymując nagrodę indywidualną
I stopnia za całokształt dorobku, który obejmuje działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Samorząd Studentów Wydziału Inżynierii Lądowej przyznał wyróżnienia nauczycielom akademickim za prowadzenie w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 zajęć na odległość. "Wirtualną Koronę" WIL w kategorii najlepszy prowadzący zdalne ćwiczenia otrzymała dr inż. Magdalena Ataman.

OSIKA - Otwarty System Inspekcji Komunikacyjno-Akcelerometrycznej (ang. ASPEN - Accelerometer System for Pavement Evaluation)

Nowatorski system oceny stanu nawierzchni, stworzony przez firmę Heller Consult Sp. z o.o., przy udziale m. in. pracowników naszego zakładu (Karol Brzeziński, Paweł Tutka) oraz pracowników Państwowej Akademii Nauk odnosi sukcesy na arenie naukowej i komercyjnej.
System OSIKA (ang. ASPEN Accelerometer System for Pavemet EvaluatioN) umożliwia odtworzenie profilu nawierzchni na podstawie odczytów przyspieszeń zarejestrowanych smartfonem wewnątrz pojazdu. Informacja taka jest przydatna zarówno w ocenie stanu nawierzchni, jak i komfortu jazdy.

Czytaj więcej...

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Cezarego Kraśkiewicza

W dniu 29.09.2020 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Cezarego Kraśkiewicza pt. Identyfikacja i dobór cech materiałowych wybranych izolatorów wibroakustycznych w systemach konstrukcji dróg szynowych, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Artura Zbiciaka, jako Promotora oraz dr inż. Wojciecha Oleksiewicza, jako Promotora pomocniczego.
Recenzentami rozprawy byli: dr hab. inż. Piotr Kisielewski, prof. PK oraz dr hab. inż. Marek Krużyński, prof. PWr.
Obrona zakończyła się z wynikiem pozytywnym. Przewodniczący Komisji Rady Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ds. przewodu doktorskiego mgra inż. Cezarego Kraśkiewicza, dr hab. inż. Piotr Olszewski, prof. PW, przekazał informację, że członkowie Komisji jednomyślnie zagłosowali za przyjęciem publicznej obrony i nadaniem stopnia doktora. Jest to podstawą do wystąpienia z wnioskiem do Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PW o nadanie mgrowi inż. Cezaremu Kraśkiewiczowi stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport.
Ze szczegółami na temat rozprawy doktorskiej można się zapoznać pod linkiem:
https://www.il.pw.edu.pl/zaproszenie-na-publiczna-obrone-rozprawy-doktorskej-mgr-inz-cezarego-kraskiewicza/

Czytaj więcej...

59. Sympozjon Modelowanie w Mechanice - Ustroń 2020

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją referatu wygłoszonego na Sympozjonie:
W. Grzesikiewicz, A. Zbiciak: Modelowanie i symulacja wahadła Newtona.

Jubileusz  50-lecia IDiM

W ramach obchodów w roku 2019 jubileuszu 50-lecia istnienia Instytutu Dróg i Mostów wydano okolicznościową monografię  BADANIA NAUKOWE W INSTYTUCIE DRÓG I MOSTÓW, pod redakcją Piotra Olszewskiego, w której znalazły się następujące rozdziały autorstwa lub współautorstwa pracowników i współpracowników Zakładu MTNDS:

W sesji okolicznościowej poświęconej jubileuszowi w dn. 18.11.2019 r. Kierownik Zakładu, prof. Artur Zbiciak wygłosił referat nt. obszarów działalności Zakładu.

Zakład przygotował również okolicznościowe plakaty o historii i współczesnych działaniach w minionym 50-leciu w zakresie swoich obszarów zainteresowań:

mechanika teoretyczna,           mechanika nawierzchni drogowych,               granty BRIK

Konferencja TransComp 2019

W dniach 2-5 grudnia 2019 r. w Zakopanem odbyła się XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu” TransComp 2019.
Podczas konferencji wygłoszone zostały między innymi dwa referaty:

  • Magdalena Ataman, Wacław Szcześniak: Równania ruchu belek obciążonych oscylatorem poruszającym się ze zmienną prędkością.
  • Wacław Szcześniak, Magdalena Ataman: Równania ruchu płyty obciążonej oscylatorem poruszającym się ze zmienną prędkością.

Artykuły zostaną opublikowane w numerze 12/2019 czasopisma Autobusy.

DYNTRANS 2019

W dniach 6 – 8 listopada 2019 r. w Jeleniej Górze odbyła się II Konferencja Naukowo-Techniczna DYNAMIKA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ „DYNTRANS 2019”. Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział we Wrocławiu oraz Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Katedra Mostów i Kolei Politechniki Wrocławskiej.
Referat problemowy p.t. „Jak rozwój inżynierii kolejowej wpływał w przeszłości i nadal wpływa na rozwój mechaniki – rys historyczny” wygłosił prof. dr hab. inż. Wacław Szcześniak.
Ponadto wygłoszone zostały m.in. dwa referaty już opublikowane w Przeglądzie Komunikacyjnym nr 11/2019:

  • Ataman M., Szcześniak W.: Drgania płyty z wypełnieniem sprężystym spoczywającej na podłożu Winklera wywołane ruchomym oscylatorem, Przegląd komunikacyjny nr 11/2019, str. 18-22.
  • Szcześniak W., Ataman M.: Zmiana więzów w linowych strukturach przegubowych, Przegląd komunikacyjny nr 11/2019, str. 23-27.
Jesteś tutaj: Home